سایت تخصصی مهندسی پزشکی تبریز

تخصصی ترین سایت مهندسی پزشکی غرب ایران

آخرين عناوين

جزوات

نوشته شده در چهارشنبه 07 اسفند 1392 ساعت 23:48 توسط فرزاد حسینی

با سلام .

لطفاً برای نحوه خرید و انتخاب خرید جزوات خود به لینک جزوات مراجعه بفرمایید .

 

یادآوری می کنیم لطفاً برای خرید حتماً بعد از پرداخت هزینه یک اس ام اس و یا یک ایمیل برای ما ارسال نمایید.

 

       جزوات ترم قبل دروس بیواینسترومنت - هوش مصنوعی - ابزار دقیق - آناتومی - فیزیولوژی - روش تحقیق  

       بصورت تایپ شده ، همراه با شکل های مرتبط .

ادامه مطلب
برچسب ها: [cb:post_tag_name] ،
تعداد بازدید 918 ،
آخرین ویرایش:
ادامه مطلب
داغ کن - کلوب دات کام
[cb:post_like]
[cb:post_comment_date]
[cb:post_comment_body]
[cb:post_comment_replystart]
[cb:post_comment_replyname]
[cb:post_comment_replybody]
[cb:post_comment_replyend]
[cb:post_comment_form]

نگهداری و كار با ونتيلاتور

نوشته شده در دوشنبه 05 اسفند 1392 ساعت 17:1 توسط فرزاد حسینی

در ونتيلاتورهاي امروزي از تهويه فشار مثبت استفاده مي‌شود كه در آن گاز با فشار به داخل ريه‌ها فـرستـاده مـي‌شـود و بـديـن تـرتيب عمل دم انجام مــي‌گـيــرد ولــي سـيكـل بـازدم غيـرفعـال اسـت. راه ارتباطي بيمار و دستگاه به يك لوله محدود مي‌شود و از نظر انواع تنفس دهي بسيار انعطاف پذير است.
مـعـمـولا لـولـه‌هاي هوا و اتصالات دچار ايراد مـي‌شـونـد. لـولـه‌هـاي آسـيـب ديده و پوسيده بايد سريعاً تعويض شود. مرطوب ساز و نبيولايزرها احـتمال مسدود شدگي دارند ؛ تميز كردن مداوم آن‌ها توصيه مي‌شود. در صورتي كه مايع (خون ، ادرار ، سالين ، بتادين ، آب و ...) وارد دستگاه شود ، لازم است دستگاه سريعاً باز و قسمت‌هاي آسيب ديده (سوييچ ها ، رله ها ، موتورها يا فيلترهاي هوا) تـعـويـض شـود. كنترل كردن ماهانه جريان نشت الكتريكي و كاليبراسيون هر 6 ماه يك بار الزامي است. فيلترهاي هوايي لوله بيمار بايد مرتباً تميز يا تعويض شود. لامپ ها ، سوييچ ها ، وسايل فعال كننده ، موتورها و هيترها وسايل الكتريكي هستند كـه بـه صورت متناوب نياز به بررسي و تعويض دارند. ونـتـيـلاتـور بـايـد در مـكـاني قرار گيرد كه از ابـــزارهـــاي فــرسـتـنــده (فــركــانــس‌هــاي راديــويــي پراكنده) فاصله مناسبي داشته باشد. همچنين در محيطي كه MRI موجود است نبايد قرار گيرد.

ونتیلاتور

منبع اكسيژن و هوا   
در دسـتـگـاه ونتيلاتور معمولا سه اتصال منبع شامل: كمپرسور ، ورودي هوا و ورودي اكسيژن وجود دارد كه هر يك بايد به ورودي مخصوص خود متصل شوند. در منبع هوا يا اكسيژن نبايد هيچ گـونـه آبي وجود داشته باشد. همچنين به منظور جلوگيري از آسيب به ونتيلاتور مطمئن شويد كه تمامي ورودي اتصالات عاري از هر گونه نشتي و آلودگي است.

كاليبراسيون سنسور اكسيژن
كـلـيــد  را فـشــار دهـيـد. ايـن كـار سبـب مي‌شود دستگاه به مدت 2 دقيقه اكسيژن 100% را به بيمار بدهد و بدين گونه سنسور اكسيژن كاليبره شـود. مـشـخـصه اكسيژن هميشه فعال است مگر اين‌كه توسط كاربر غير فعال شده باشد.

نمادها
بـر روي صـفـحـه نـمـايـش دسـتـگـاه نـشـانه‌هايي ممكن است ظاهر شود كه در اينجا به توضيح سه مـورد از آن‌هـا مـي‌پـردازيـم (R نـمـاد مـقاومت و C علامت پذيرش است) :

(C(xxxxxx یا (R(xxxxxx: فلو بيمار كمتر از 0/1 ليتر بر دقيقه است ؛ جريان هواي بيمار كمتر از آستانه مورد انتظار است. در اين حالت شكل موج تنفس و داده‌هاي نمايش داده شده مربوط به بيمار را براي يافتن علت بررسي كنيد.          

(C(0 یا (C(500 و یا ()R: اين اندازه‌ها خارج از محدوده فيزيولوژيك قرار گرفته اند. شكل موج تــنــفــــس و مــــدار بــيــمــــار بــــايـــد بــــررســــي شـــود.                                                                                                  

(C(xxx یا (R(yyy: در این صورت C كـمتر از 1/3‌ است. اگر وزن بيمار كمتر از 24 كيلوگرم باشد ، مدار مخصوص كودك بايد نصب شود.  

آلارم

١- سـنـسـور اكـسـيـژن: در ايـن حـالـت سـنـسور اكسيژن كاليبره نيست يا اين‌كه خراب شده است. جـهـت رفـع آن دكـمـه  را فـشـار دهيد. در صـورت عـدم رفع اين آلارم ، سنسور را تعويض كنيد.  

 ٢- PCIRC : فشـار راه هـوايـي انـدازه گيـري شـده تقريباً برابر يا بزرگ‌تر از محدوده تنظيم شده است. بـررسي لوله درون ناي و وضعيت بيمار پيشنهاد مـي‌شـود. در بـيمار مواردي چون تغيير صداهاي تنفسي مانند خس خس كردن يا اتساع قفسه سينه به صورت نامتقارن ، مي‌تواند سبب افزايش فشار شود. تجمع مايع در مدار ، مشكلات مدار ، انسداد لوله هوايي و تجمع مايع در فيلتر مي‌تواند در اين مورد تأثيرگذار باشد.  

 ٣- O2% : در ايـن مــورد درصــد اكــســيــژن اندازه‌گيري شده در طول هر يك از فازهاي مربوط به سيكل تنفسي %7‌ يا بيشتر است. منبع اكسيژن ، هوا و در نهايت ونتيلاتور را بازبيني كنيد. افت فشار اكسيژن مي‌تواند سريع يا به آرامي صورت گيرد. در افت سريع ، احتمال نشتي در منبع اكسيژن وجود دارد كه بايد اتصالات بررسي شوند. ممكن است راه هوايي توسط مخاط مسدود شده باشد كه در ايـن حالت ساكشن پيشنهاد مي‌شود. در افت آرام ، در نظـر گـرفتـن وضعيـت بيمـار مـاننـد وجود سرفه يا صداهاي خس خس در نفس كشيدن در اولويت قرار مي‌گيرند.      

٤-  VTE : حجم جاري بيمار در هر بار تنفس بيش از حد مجاز است. بيمار و تنظيمات دستگاه را بررسي كنيد تا از تغييرات مقادير C و R مطلع شويد.    

٥-  VETOT : حجـم دقيقـه اي خـارج از محـدوده پذيرفته شده است. مانند مورد قبل، وضعيت بيمار و پارامترهاي دستگاه را كنترل كنيد.    

٦Vti : حجم ارائه شده از طريق هر لوله، برابر يـا بـيـشتر از محدوده حجم جاري است. احتمال نشت لوله وجود دارد.                          

٧-  fTOT :  ايـن آلارم در حـين تنفس با حجم كنترل شده ظاهر مي‌شود و علت آن به احتمال زياد كاهش حجم جاري است. در صورت عدم رفع آن ، اتصالات ونتيلاتور را برداشته و با نمايندگي مجاز تماس بگيريد.        

٨- كم بودن حجم جاری: نشت هوا به علت قطـع‌شـدن مـدار ونتيـلاتـور يا اتصالات نبولايزر ، پارگي يا شكاف در سيم‌ها از جمله عوامل ايجاد آن اسـت. از اتصـال صحيح دستگاه به بيمار مطمئن شـويـد. سپـس نشـت هـوا در لـولـه ورود به ناي و سيستم ونتيلاتور را كنترل كنيد.
                                                                                              

٩- آپنه: در اين آلارم نياز به تغيير مد دستگاه به وضعيتي است كه حمايت تنفسي بيشتري از بيمار به عمل مي‌آورد.       

١٠- عـدم عملكرد ونتيلاتور: اين آلارم زماني رخ مـي‌دهـد كه سخت افزار شكسته يا نرم افزار حيـاتـي دستگـاه دچـار مشكـل شـده باشد. در اين مورد به نمايندگي‌هاي مجاز مراجعه كنيد.          

١١- فن: اگر فیلتر فن مسدود شده باشد یا به خوبی عمل نکند ، این آلارم رخ می دهد. در صورت انسداد فیلتر آن را تمیز کنید و اگر لازم بود ، فیلتر را تعویض کنید.                                                                                                                                                                          
عــــلاوه بــــر مـــوارد فـــوق آلارم‌هـــاي ديــگـــري همچون: PCOMP ، PVENT ، باتري غير قابل استفاده ، دم بيش از حد طولاني و ... نيز وجود دارد كه در اين موارد نيز بررسي وضعيت بيمار ، يافتن نشتي و در نهـايـت مـراجعـه بـه نمـاينـدگي‌هاي مجاز پيشنهاد مي‌شود.   

توجه

به منظور اطمینان از سرویس دهی مناسب و اجتناب از صدمه به دستگاه یا فرد کاربر ، تنها باید افراد متخصص سرویس دستگاه را انجام دهند.                                                                                                               
‌بــراي جـلــوگـيـري از خطـرات شـوك ، مطمئـن شويد كه ونتيلاتور خاموش و از پريز برق جدا شده است. 
‌بـيـمـاران مـتـصـل به دستگاه بايد تحت نظارت پـرسـنـل پـزشـكـي قـرار گـيـرند و در صورت بروز مـشـكـل ، بـا تـوجـه به هشدار مربوط به هر يك از وضعيت‌هاي ذكر شده ، عكس العمل لازم توسط كادر درمان انجام شود.   
براي جلوگيري از خطر آتش سوزي ، كبريت ، سيگار روشن و تمام منابع مشتعل شونده ديگر را (مـاننـد داروهـاي بيهـوشـي مشتعـل شـونده يا گرم كننـده) بـايد از منابع اكسيژن و دستگاه ونتيلاتور دور نگه داشت. از لوله اكسيژن پوسيده ، ساييده شده يا آغشته به مواد قابل احتراق مانند: گريس يا روغن استفاده نكنيد. در صورت آتش سوزي يا احساس بوي سوختگي ، بلافاصله ونتيلاتور را از منبع اكسيژن دور كنيد.   
‌ونتيلاتور را به صورت دوره اي بررسي كنيد و قطعات فرسوده ، معيوب و آلوده را جايگزين و يا تميز كنيد. 

نظافت
در هنگـام تميـز كـردن ، تمـامـي قسمـت‌ها را از ونتيلاتور جدا كنيد و پس از نظافت ، آن‌ها را استريل كـنـيــد. قطعـات را در محلـول آب گـرم و صـابـون بــشـــويـيــد ، سـپــس آن‌هــا را خـشــك كـنـيــد. بــراي ضـــدعــفــونــي كــردن مـعـمــولا از Puritan Bennett اسـتـفـاده مـي‌شـود. بـه مـنظور جلوگيري از انتقال آلودگي يا صدمه ، جابجايي فيلترها بايد با دقت صورت گيرد. در پايان قطعات را بازرسي و از سالم بـودن آن‌هـا اطـمـيـنـان حـاصـل كـنـيد. توجه داشته بـاشـيـد كـه قرارگيري طولاني مدت قسمت‌هاي دستگاه در محلول صابون سبب كاهش عمر مفيد قـطـعـات ، ايـجـاد لـكـه يـا حـتي ترك بر روي آن‌ها مــــي‌شـــود. بــنـــابـــرايـــن بـــراي نــظـــافـــت دســتــگـــاه دستورالعمل كارخانه سازنده را دنبال كنيد.

ادامه مطلب
برچسب ها: [cb:post_tag_name] ،
تعداد بازدید 842 ،
آخرین ویرایش:
ادامه مطلب
داغ کن - کلوب دات کام
[cb:post_like]
[cb:post_comment_date]
[cb:post_comment_body]
[cb:post_comment_replystart]
[cb:post_comment_replyname]
[cb:post_comment_replybody]
[cb:post_comment_replyend]
[cb:post_comment_form]

نگهداری و رفع عیب پروب‌های اولتراسوند

نوشته شده در دوشنبه 05 اسفند 1392 ساعت 17:0 توسط فرزاد حسینی

گاهی در دستگاه‌های اندازه گيری و ثبت سيگنال ، با وجود سالم بودن دستگاه ، نتيجه نمايش داده شده با آنچه كه انتظار داريد متفاوت است. در اين مواقع شايد يكی از مهم‌ترين قسمت‌هايی كه می‌بايست تحت بررسی كاربر قرار گيرد ، پروب است.
پروب ، وظيفه ارسال يک موج اولتراسوند به داخل بدن و دريافت موج بازگشتی را به عهده دارد. گرچه يک پروب به گونه‌ای طراحی شده كه ماندگار و بادوام باشد ، با اين حال افتادن ناگهانی يا فشردن آن می‌تواند سبب صدمه زدن به لنزهای صوتی و نيز كريستال‌های پيزوالكتريک شود. همچنين قطع شدن كابل‌های مبدل يا شكستگی بر روی آن ممكن است ايمنی الكتريكی وسيله را كاهش دهد. اين نوع صدمات معمولا تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی‌گيرند ، بنابراين نحوه استفاده صحيح از پروب و مراقبت از آن در اولويت قرار دارد.مراقبت و نگه داری
‌پروب دستگاه را نبايد كشيد و به آن ضربه وارد كرد.
‌جـهـت انـجـام مـعـايـنات حتما از ژل مناسب و اسـتـانـدارد اسـتـفـاده كـنـيـد. هـرگـز مـبدل را در ژل غوطه‌ور نسازيد.
‌زمانی كه يک بطری حاوی ژل را تكان می‌دهيد ، مراقب باشيد تا سر مبدل توسط تكان‌های ناگهانی ضربه نبيند.
‌قبل از هر استفاده ، مبدل را مورد بازبينی قرار دهيد تا از وجود عيوبی چون: ترک بر روی بدنه ، بريدگی يا كندگی بر روی لنز ، متورم شدن لنز ، ترک و بريدگی در اتصالات ، عدم انعطاف كابل و غيره مطلع شويد.
در طول استفاده هيچ گونه ولتاژ خطرناكی فرد را تهديد نمی كند ، با اين حال اگر ترک يا شكافی در مبدل وجود داشته باشد ، ممكن است كاربر يک حــس ســوزش و در مــواقـعــی نــوعــی واكـنـش را دريافت كند. برای پيشگيری از خطرات احتمالی ، در صورت مشاهده هر گونه آسيب وارد شده به مبدل ، استفاده از آن را متوقف كنيد.
‌هميشه از كيف يا جعبه مخصوص برای حمل پروب از يک محل به مكانی ديگر استفاده كنيد و اطمينـان حاصل کنيـد كـه مبـدل تميـز است و قبل از قرار گرفتن در جای مخصوص خود كاملا خشک شده است. مبدل را به دقت سر جای خود قرار دهيد و مـانـع از پيـچ خـوردگـی كـابل شويد. برای اين كار مـی‌تـوانيـد از گيـره‌هـای مخصوص كابل استفاده كنيد. در زمان بستن درب جعبه نيز دقت كنيد كه هيچ بخشی از مبدل از آن بيرون نزده باشد.
‌بـرای جلـوگيـری از صـدمـه بـه پروب ، قسمت انتهايی انعطاف پذير آن را خم نكنيد و از پيچاندن آن بـرای جـای دادن پـروب در جعبـه خـودداری كنيد.
‌از قـرار دادن مـبدل در محيطی با دمای زياد يا تابش مستقيم نور خورشيد خودداری كنيد.
‌بزرگ‌ترين نگرانی كاربران ، دست زدن به بدنه پـروب در حـيـن اسـتـفـاده ، در رابـطـه بـا افرادی با بـيـمـاری‌هـای عـفـونـی اسـت. بـرای جـلـوگيری از انـتـقـال و سـرايـت عـفـونـت ، هـمـيـشـه از دسـتكش استفاده كنيد.
‌برای از بين بردن هر گونه مواد از روی پروب ، از يک پارچه نرم و بدون پرز تميز كه با آب و صابون مرطوب شده است ، استفاده كنيد. مبدل‌ها بايد بعد از هـر بـار اسـتـفـاده تـمـيـز شـونـد. تـمـيز شدن ، گام ضـروری قبـل از مـرحلـه ضـدعفـونی است. برای عملكـرد بهتـر می‌توانيد دستورالعمل مخصوص هــر مـبــدل را كــه تــوســط كـارخـانـه سـازنـده ارائـه  می‌شود ، دنبال كنيد.
‌در هـنـگـام تـميز كردن از برس استفاده نكنيد. حتی برس‌های نرم نيز می توانند سبب آسيب زدن به مبدل شوند.
پاک كننده‌ها بايد PH خنثی يا نزديک به آن را داشته باشند. در غير اين صورت سبب صدمه زدن و بی رنگ شدن مبدل می‌شوند.
‌هرگز اجازه ندهيد كه اشياء تيز مانند: ابزارهای جـراحـی يـا چـاقـو بـه مـبـدل يـا سـايـر اتصالات آن برخورد كنند.
‌هنگامی كه از مبدل استفاده نمی كنيد ، آن‌ها را در نـگـه دارنـده مبدل كه معمولا بر روی سيستم اولتراسوند يا ديوار است ، قرار دهيد و پيش از آن از تميز بودن نگه دارنده مطمئن شويد.تأثير مبدل‌های معيوب
به طور كلی 25% از مبدل هايی كه در كلينيک‌ها مورد استفاده قرار می گيرند ، معيوب هستند. تقريباً تمـام ايـن مـوارد بـه فـرسـودگی پروب و صدمات تصـادفـی مـربـوط مـی‌شـونـد. بـه علـت هزينه بالا ، تعـويـض مبـدل بـه نـدرت صـورت مـی‌گيرد و در بيشتـر مـواقـع كـاربـران سعـی مـی‌كننـد تا با كنترل تـنـظـيـمـات ديگـر دستگـاه يـا تغييـر دادن مـوقعيـت پروب به بهينه سازی تصوير كمک كنند. در نتيجه اطـلاع از رابـطـه مـيـان عـمـلكرد مبدل و داده‌های كـلـيـنـيـكـی بـه دسـت آمده ، امر مهمی است. برای سـال‌هـا ، يک تست كلينيكی به كمک يک فانتوم مـعـادل بـا بـافـت ، تـنـهـا مـرجع موجود برای انجام بررسی‌های يک مهندس بود. با اين حال اين فانتوم تصاوير را در شرايطی كه كاهش وضوح فضايی تصاوير بود ، گزارش می‌كرد و دقت پايينی داشت.   
اگر در مبدل ، تعداد المان‌های مرده يا غير فعال افـزايـش يـابـد ، بـه هـمـان نـسـبـت تخريب وضوح تصاوير بيشتر می‌شود. در نتيجه تشخيص صحيح در هنگام معاينه كار آسانی نخواهد بود.تست پروب
بـررسـی روزمـره پـروب مـی‌تـوانـد نـقـص‌هـای موجود در اين وسيله را آشكار سازی نمايد. برای اين امر ، سه مرحله به شرح زير وجود دارد:
1- آناليز ديجيتال: يک بازبينی كمی از ويژگی‌ها و جزئيات صوتی و الكتريكی مبدل است كه توسط آنـاليـزگـر ديجيتـال صـورت مـی‌گيـرد. ايـن آزمون برای تعيين يكپارچگی آرايه صوتی به كار می رود. آنــالـيــزگــر ، مـسـيـر سيگنـال هـر كـريستـال را مـورد ارزيابی قرار می‌دهد و موج بازگشتی را تجزيه و تحليل می كند. صدمات داخلی يا خرابی ها ، يک خـط سـيـاه يـا سايه هايی در محور طولی ، كاهش حـسـاسـيـت و افـزايش نويز در تصوير را به دنبال دارند. نتايج يک هيستوگرام حساسيت  عملكرد صــوتــی هـر كـريـسـتـال مـوجـود در آرايـه را نـشـان می‌دهد.
شكل ها نشان دهنده المان‌های مرده و غيرفعال در آرايه ای با 192 المان تخريب ، لنزها در لايه تطبيق و نيز ايجاد صدمه يا ضربه ای بزرگ به لنزها و مسير صوتی هستند.
2- بـررسـی ميكروسكوپی: هر مبدل با دقت ، تحت نظارت ميكروسكوپی مجهز ، مورد بررسی قرار می گيرد. اين عمل به يافتن عيوب سطحی و سوراخ‌های موجود بر روي لنزها كمک شايانی می كند.
3- تسـت ايمنی الكتريكی: تمامی مبدل‌ها از لحـاظ الكتـريكـی ايمـن هستنـد و ايـن يـک مـزيـت بزرگ برای انواع پروب‌های داخلی است. البته به جز موردی كه در قسمت نگه داری شرح داده شد.

مشكلات ايجاد شده
1- آيا لنزها در وضعيت خوبی قرار دارند؟
وجــود حـفــره و سـوراخ: حـفـره سـبـب نـفـوذ مايعات به درون پروب و در نتيجه تخريب تصوير می‌شود.
پاره شدن لنزها: پارگی ، نفوذ مايعات و كيفيت پايين تصاوير دريافتی را به دنبال خواهد داشت.
لايه لايه شدن: اين امر توسط يک حباب هوا مـوجـود در زيـر لنـزهـا صـورت مـی‌گيـرد و سبـب بزرگ شدن تصوير می‌شود.
بی رنگ شدن مبدل: بی رنگ شدن نشان دهنده فرسودگی يا تغييرات شيميايی در لنزها است كه در اين حالت ، لنزها قبل از نفوذ مايعات بايد تعويض شوند.

2- آيا بدنه ، شكل طبيعی خود را دارد؟
ترک و شكاف: اين دو مورد نيز موجب نفوذ مايعات و خرابی تصوير می‌شوند.
لكه: مواد شيميايی ، ژل و لكه می‌تواند كيفيت تصوير را تحت تاثير قرار دهد.

3- آيـا قـسـمـت انـعـطاف پذير انتهايی پروب وضعيت مناسبی دارد؟
فاصله از بدنه: اين اتفاق سبب بريدگی ، صدمه به كابل‌ها يا ايجاد نويز می‌شود.
قطع شدگی يا پارگی: اين امر كابل‌های جلويی را از پروب جدا می‌كند.
آلودگی: آلودگی نيز مانند لكه ، وضوح و كيفيت تصوير را كاهش می‌دهد.

4- آيا كابل‌ها شرايط مساعدی دارند؟
بريدگی يا پارگی: بریدگی یا پارگی می‌تواند سبب صدمه زدن به پوشش حفاظتی سيم‌های درون پروب شود. اين مورد همچنين نويزهای اضافی را به همراه خواهد داشت.

آلودگی
سـيــم‌هـای روبـاز: سـيـم‌هـا بـه سـادگـی صـدمـه می‌بينند و خطرات الكتريكی را به همراه خواهند داشــت. بـا قطـع كـردن سيـم و لحيـم كـاری مجـدد ، مشكل حل می‌شود.

5- آيـا كـانكتور به خوبی در جای خود قرار گرفته است؟
شـكـسـتـگـی مـيـله: اين شكستگی مانع ارتباط خـوب مـيـان پـروب و سـيـسـتـم مـی‌شـود و مـجدداً مشكلات مورد قبل را برای تصوير ايجاد می‌كند.
شكستگی پين ها: ارتباط ضعيف يا عدم ارتباط و نويز را به دنبال دارد.
كانكتور ترک دار: اين حالت نشان دهنده اين است كه مدارات يا ديگر اتصالات به خوبی در جای خود قرار نگرفته اند.

نمونه هايی از رفع عيب در پروب

- تعمير اتصال ميان كابل و قسمت انعطاف پذير انتهای پروب
- تعويض لنز صوتی
 

چه اتفاقی می‌افتد اگر ...
1- محلول‌ها يا تكنيک‌های نادرست برای تميز كردن پروب مورد استفاده قرار گيرند؟
پـاسـخ: پـلـيـمـرهـايـی كـه در سـاخـتـار پـروب‌هـا اسـتـفــاده مـی‌شـونـد ، در نتيجـه ايـن اتفـاق تخـريـب می‌شوند. در نتيجه مايعات به درون آرايه صوتی نفوذ می‌كنند. اين می‌تواند آرايه را مخدوش كند.

2- پـروب‌هـا بـيـش از زمـان تـوصـيـه شده در محلول تميز كننده باقی بمانند؟
پاسخ: در اين حالت پليمرها آسيب می‌بينند و اين می‌تواند سبب متورم شدن بدنه پروب شود. پوشش بدنه كم كم از لنزها فاصله می‌گيرد و مايع به درون آرايه نفوذ می‌كند. در نتيجه تخريب آن را به همراه خواهد داشت.

3- اگر پروب از دست شما بيفتد؟
پـاسـخ: كوچک ترين ضربه ای سبب صدمه و تكان خوردن آرايه كريستالی خواهد شد. اين نوع صـدمـه هـمـيـشـه قـابل مشاهده نيست اما می‌تواند توسط آناليز گر ديجيتالی تشخيص داده شود. جابه جايی يا خرابی هر يک از ويفرهای كريستال ، انهدام ويفرهای همسايه را نيز به همراه خواهد داشت. اين نـوع تـخـريـب ، خـود را بـه صـورت سـايـه هايی در تصوير اولتراسوند نشان خواهد داد.

4- بـر روی بـدنـه پلاستيكی پروب ، زدگی يا لب‌پريدگی وجود داشته باشد؟
پاسخ: اين مورد ، مسيري را برای ورود مايعات به درون بـدنـه پروب يا آرايه فراهم می‌كند. مايعات ممكن است سبب نشت الكتريكی بيش از حد و در نتيجه عدم ايمنی پروب در حين كار شوند.

5- بين لنزها و بدنه پروب ، يک شكاف وجود داشته باشد؟
پـاسخ: در اينجا نيز مانند مورد قبل ، يک مسير برای ورود مايع به آرايه مهيا خواهد شد. در نتيجه يک عكس العمل شيميايی ميان مايعات پاک كننده كريستال‌ها و لايه تطبيق صوتی ايجاد و سبب لايه لايه شدن لنزها ، توليد مقدار زيادی زنگ زدگی و در نهايت خوردگی و تخريب آرايه می‌شود.

6- يک حباب در زير لنزها ظاهر می‌شود؟
پاسخ: در اين حالت ، لنزها از لايه تطبيق فاصله مـی‌گـيرند. از آنجا كه اولتراسوند قادر به نفوذ در ناحيه حاوی هوا نيست ، يک سايه ی صوتی بر روی تصاوير ايجاد می‌شود.

 

منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی

ادامه مطلب
برچسب ها: [cb:post_tag_name] ،
تعداد بازدید 797 ،
آخرین ویرایش:
ادامه مطلب
داغ کن - کلوب دات کام
[cb:post_like]
[cb:post_comment_date]
[cb:post_comment_body]
[cb:post_comment_replystart]
[cb:post_comment_replyname]
[cb:post_comment_replybody]
[cb:post_comment_replyend]
[cb:post_comment_form]

آشنایی با دستگاه ساكشن و راهنمای فنی خرید آن

نوشته شده در دوشنبه 05 اسفند 1392 ساعت 16:58 توسط فرزاد حسینی

دستگاه ساکشن (Suction) یا وکیوم پمپ (Vacuum Pump) دستگاهی است که توسط پمپ مکش و با ایجاد خلاء ، باعث ایجاد فشار منفی شده و هوا و مایعات را به دورن می‌کشد. از این وسیله برای خارج کردن مایعات مترشحه از شکاف ایجاد شده برای جراحی ها و نیز هر جا که حجم مایعات خارج شده از بدن بیمار بالا باشد ، استفاده می شود. به همین دلیل این وسیله از آلوده ترین تجهیزات مورد استفاده در مراکز درمانی است.

Medical Suction in Operating Room
دستگاه ساکشن یکی از وسایل ضروری اتاق عمل بوده و در هر اتاق عمل حداقل باید 2 منبع ساکشن ، یکی برای بیهوشی و دیگری برای عمل جراحی وجود داشته باشد. ترکیب جاری دو یا چند منبع ساکشن برای استفاده توسط دو تیم جراحی مناسب است. این دستگاه لازم است که علاوه بر اتاق عمل در اتاق بیهوشی ، اتاق بهبودی ، بخش مراقبت های ویژه و سایر بخش ها نیز وجود داشته باشد.
تکنیک های مختلفی برای انجام عمل ساکشن وجود دارد ، از جمله عمل جاروب کردن هوا (سیستم مکانیکی) ، یونیزه کردن (سیستم الکترومغناطیسی) ، استفاده از لیزر و ... . ساکشن‌های مختلف با توجه به تکنولوژی متفاوت و بسته به نوع کارآیی در جهان تولید می شود. یکی از انواع ساکشن‌ها ، ساکشن‌های پزشکی است.

موارد استفاده از ساکشن
- برداشتن سریع محلول های شستشو از ناحیه زخم
- خالی کردن حفرات آبسه
- گرفتن تومور در طول برداشتن آن
- تمیز و خشک نگه داشتن زخم برای مشخص شدن محل خونریزی
- مکیدن بافت های نکروتیک و صدمه دیده مغزی یا تومورهای نرم مغزی
- تخلیه کردن مایع مغزی نخاعی از بطن یا فضای زیر سخت شامه
- کمپرس کردن رگ خونریزی دهنده
- انتقال جرقه الکتروکوتر به ناحیه خونریزی  و کشیدن دودهای حاصل از کوتریزاسیون

تقسیم بندی ساکشن‌های پزشکی از نظر میزان خلاء نسبی (فشار منفی)
- خلاء بالا ((P>60Kpa (High Vacuum): استفاده دربخش های متفاوت مراکز درمانی وابسته
- خلاء متوسط (P>20kpa): استفاده در مطب های پزشکی
- خلاء پایین ((P

مزایا و معایب دستگاه‌های ساکشن مختلف
- ساکشن دوار روغنی: به دلیل ایجاد بخارات روغنی در فضای بیمارستان از نظر پزشکی منسوخ اعلام شده است.
- ساکشن دیافراگمی (نوسانی): در چرخه تولید هستند اما به دلیل سرعت و ظرفیت مکش پایین در عمل‌های جراحی حساس و سنگین به کار نمی‌رود.
- ساکشن‌های سیلندر و پیستونی: در دو نوع دور بالا و پایین تولید می شود که بهترین و مدرن‌ترین نوع ساکشن‌های تولیدی کشورهای پیشرفته هستند و معروف به ساکشن‌های خشک است.

عوارض جانبی انجام ساکشن (complication of suctioning)
- هایپوکسی
- آریتمی
- افت BP
- آتلکتازی
- عفونت (در بیمار و پرستار) که در ساکشن تراکئوستومی علاوه بر عوارض فوق این عوارض نیز غیرقابل ذکر است.
- صدمه به مخاط تراشه
- خونریزی
- تحریک عصب واگ
- سرفه حمله ای
- ایست قلبی و حتی مرگ

نکات مهم برای انجام ساکشن
1- به‌کار بردن روش استریل
2- اندازه سایز کاتتر که کمتر از نصف ETT را اشغال کند (بسته به نوع ترشحات بیمار و بر اساس تشخیص پرستار) می توان از کاتتر سایز بزرگ برای خارج کردن ترشحات غلیظ استفاده کرد.
3- هر بار ساکشن نباید بیش از 15 ثانیه بطول بیانجامد و درصورت نیاز به ساکشن مجدد ، فاصله هربار ساکشن کردن مابین 30- 20 ثانیه باشد.
4- در مجموع کل مدت ساکشن کردن کمتر از 5 دقیقه نشود.
5- قبل از انجام ساکشن حتماً باید فشار ساکشن را تنظیم کرد. در مورد ساکشن دیواری و پرتابل به شرح زیر است:


6- میزان N/S موردنیاز هر دوره ساکشن: بزرگسالان cc‌ 3-5 ، کودکان و نوجوانان 1-3 cc ، نوزادان کمتر یا مساوی cc 0/5
7- وضعیت مناسب لوله دستگاه پیچ نخورده باشد ، سوراخ نداشته باشد ، مسیر داخلی آن کاملا تمیز و فاقد گرفتگی باشد)
8- شستشوی کامل درب شیشه ای دستگاه و لوله های متصل به آن با محلول ضد عفونی پس از خاتمه کار با دستگاه

مراحل ساکشن
1- بررسی ضرورت نیاز بیمار به ساکشن
2- آماده کردن تجهیزات موردنیاز (بررسی سالم بودن دستگاه ساکشن و ...)
3- برای پیشگیری از انتقال عفونت از بیمار به پرستار و بالعکس دست‌ها شسته شود
4- توضیح دادن پروسیجر برای بیمار درصورت هوشیار بودن
5- پوزیشن بیمار (در بیمار هوشیار: سر در زاویه 45 درجه / در بیمار غیر هوشیار: درازکش یک طرفه)

ساکشن پزشکی

انواع ساکشن
1- نوع ثابت یا سانترال: در دو نوع دارای مخزن یک‌بار مصرف و مخزن چند بار مصرف
2- پرتابل (قابل جابجایی): لوله های رابط و کاتترها و مخزن آن یک‌بار مصرفند.

اجزاء تشکیل دهنده دستگاه
- موتور الکتریکی
- مولد فشار منفی
- مخزن جمع آوری مایعات
- فیلترهای تصفیه
- مانومتر
- اتصالات انتقال دهنده مایعات و فشار منفی 

قسمت های مختلف ساکشن پرتابل
- موتور
- گیج وکیوم (نمایش میزان فشار دستگاه) و پمپ وکیوم
- شیشه های ساکشن (مخازن) و لوله های رابط
- پیچ های تنظیم کننده ساکشن (تنظیم میزان مکش)

عیوب و رفع عیب
1- دستگاه روشن نمی شود:
اطمینان از سالم بودن پریز و برق دار بودن آن ، بررسی کلید دستگاه ، اطمینان از سالم بودن فیوز دستگاه


2- دستگاه مکش مناسبی ندارد:
بررسی درب مخازن جمع آوری مایعات (این درپوش ها گاهی در جای خود محکم نمی شوند و با ایجاد نشتی مانع از ایجاد فشار منفی مناسب در مخزن و مکش مناسب می شود) ، احتمال شکستگی محل اتصال لوله های رابط به درپوش ساکشن ، بررسی سطح روغن (در ساکشن های روغنی) ، کنترل اتصالات ساکشن


3- صدای ساکشن زیاد و غیر عادی است که در این صورت حتماً موتور ساکشن نیاز به سرویس دارد.


سر ساکشن Suction Tip
سر ساکشن را به لوله های استریلی که یک‌بار مصرف هستند وصل می کنند ؛ آنگاه دستگاه ساکشن را روشن می کنند تا خون و مایعات ساکشن شوند. می توان بر اساس محل جراحی و سلیقه جراح از سر ساکشن های مختلفی استفاده نمود.

انواع سر ساکشن
- Adson: برای تخلیه کردن محل جراحی از خون و مایعات و جلوگیری از تجمع آنها در جراحی های کرانیوتومی
- Frazier: برای جمع آوری مقادیر کم مایعات تجمع یافته مورد استفاده قرار می گیرد ، مانند جراحی های پلاستیک یا جراحی های عروق محیطی. در انواع مستقیم یا دارای انحنا ، کوتاه یا بلند و فلزی یا یک‌بار مصرف موجودند.
- Poole: برای جمع آوری آسیت یا مایعات شستشو دهنده از داخل حفره شکم یا قفسه سینه مورد استفاده قرار می گیرد. در انواع مستقیم یا دارای انحنا ، فلزی یا یک‌بار مصرف موجودند.
- Yankauer: برای مکش مایعات در جراحی‌های دهانی ، شکمی و قفسه سینه مورد استفاده قرار می گیرد. در انواع فلزی یا یک‌بار مصرف ، با سوپاپ یا بدون سوپاپ کنترل مکش و در سایزهای اطفال و بزرگسالان موجود است.

Medical Suction

پارامترهای فنی مهم در خرید ساکشن های پزشکی
- ظرفیت مکش (لیتر بردقیقه (L/min)) و کیفیت موتور و مکش بالا - فشار منفی ماکسیمم خلاء نسبی (بار ، میلی متر جیوه ، کیلو پاسکال یا سانتیمتر آب)
- دارا بودن تأییدیه ها (مثل FDA) یا نشان‌ها (مثل CE‌) یا استانداردهای لازم
- ظرفیت و  توان خروجی بالا
- بدون صدا و لرزش بودن
- هزینه پایین تعمیر و نگهداری
- سیستم (Irrigation دارا بودن یا به صورت آپشن)
- بالا بودن قابلیت استریل بدنه
- حجم پذیری زیاد مخازن ساکشن
- مدت زمان و نحوه خدمات پس از فروش و گارانتی
- متناسب بودن قیمت با کارایی دستگاه
-‌ جنس لوله دستگاه (ضدجرقه و از موادی باشد که بر روی هم تا نشده و پس از مدتی کار کردن ایجاد گرفتگی ننماید.)

 

منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی

ادامه مطلب
برچسب ها: [cb:post_tag_name] ،
تعداد بازدید 558 ،
آخرین ویرایش:
ادامه مطلب
داغ کن - کلوب دات کام
[cb:post_like]
[cb:post_comment_date]
[cb:post_comment_body]
[cb:post_comment_replystart]
[cb:post_comment_replyname]
[cb:post_comment_replybody]
[cb:post_comment_replyend]
[cb:post_comment_form]

سایت جدید

نوشته شده در یکشنبه 04 اسفند 1392 ساعت 20:0 توسط فرزاد حسینی

با سلام

دوستان عزیز و همراهان عزیز ، به اطلاع می رساند بعد از تلاش های دوستان شما در سایت و بعلت ضعف سرور قبلی به این سرور انتقال یافت

امیدواریم بتوانیم ساعات خوشی را در کنار هم در این سایت جدید داشته باشیم .

 

قسمت های جدید اضافه شده در سرور جدید :

 

1- انجمن مهندسی پزشکی :

 

برای تبادل نظر درباره دروس ، پایان نامه ها ، سوالات و پرسش ها قسمت انجمن به سایت اضافه شده است که از همه شما دوستان عزیز

درخواست داریم تا در این انجمن عضو شوید .

 

2-  قسمت های مختلف

 در این سرور قسمتی برای هر دوره ورودی های جدید ، قدیمی و قدیمی تر ایجاد شده است که از قسمت پیونها می توانید انتخاب و عضو شوید .

 

3- قسمت مخصوص اساتید 

 

  در سرور جدید قسمتی برای ارسال مطالب و موضوعات اساتید محترم مد نظر 

گرفته شده است . لذا از اساتید عزیز تقاضا داریم در صورت صلاحدید در این قسمت

ما را یاری داده تا بتوانیم ارتباط بیشتری بین دانشجویان و اساتید عزیز برقرار کنیم . 

 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب
برچسب ها: [cb:post_tag_name] ،
تعداد بازدید 550 ،
آخرین ویرایش:
ادامه مطلب
داغ کن - کلوب دات کام
[cb:post_like]
[cb:post_comment_date]
[cb:post_comment_body]
[cb:post_comment_replystart]
[cb:post_comment_replyname]
[cb:post_comment_replybody]
[cb:post_comment_replyend]
[cb:post_comment_form]

تشکیل کلاس های این هفته

نوشته شده در سه شنبه 29 بهمن 1392 ساعت 9:37 توسط فرزاد حسینی

این پست را بخاطر روی گل بچه های شهرستانی میزاریم که همه خواستن هماهنگ بشن

 

آیا این هفته به کلاس های روز جمعه و شنبه می روید ؟

 

1- بله

 

2- خیر

 

با ذکر نام کوچک در نظرات پیام بگذارید .

 

                                                                                      با سپاس - دوستان شما

 

ادامه مطلب
برچسب ها: [cb:post_tag_name] ،
تعداد بازدید 592 ،
آخرین ویرایش:
ادامه مطلب
داغ کن - کلوب دات کام
[cb:post_like]
[cb:post_comment_date]
[cb:post_comment_body]
[cb:post_comment_replystart]
[cb:post_comment_replyname]
[cb:post_comment_replybody]
[cb:post_comment_replyend]
[cb:post_comment_form]

نمرات دروس بیواینسترومنت ، هوش مصنوعی و روش تحقیق

نوشته شده در یکشنبه 27 بهمن 1392 ساعت 12:32 توسط فرزاد حسینی

با سلام

 

طبق صحبتی که با اساتید محترم داشتیم هنوز نمرات دروس بیواینسترومنت ، هوش مصنوعی و روش تحقیق داده نشده اند و بعد از تصحیح

کامل در پروفایل شخصی دانشجویان قرار داده خواهد شد .

 

ادامه مطلب
برچسب ها: [cb:post_tag_name] ،
تعداد بازدید 527 ،
آخرین ویرایش:
ادامه مطلب
داغ کن - کلوب دات کام
[cb:post_like]
[cb:post_comment_date]
[cb:post_comment_body]
[cb:post_comment_replystart]
[cb:post_comment_replyname]
[cb:post_comment_replybody]
[cb:post_comment_replyend]
[cb:post_comment_form]

قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن

نوشته شده در شنبه 26 بهمن 1392 ساعت 18:51 توسط فرزاد حسینی

 

با سلام

 

 

 

ضمن تبریک دوباره قبولی و ورودتان به تحصیلات تکمیلی ، جهت رفاه حال شما عزیزان جزوات ترم قبل بصورت تایپ شده و پرینت شده آماده تقدیم به شما عزیزان می باشد .

 

این جزوات ، جزوات کامل ترم قبل می باشد که توسط اساتید مختلف تدریس گردیده است . اما بخاطر تغییراتی هرچند جزئی که اساتید در طول ترم و در بعضی از قسمت ها می دهند ، این ترم بعنوان خلاصه جزوات تقدیم می گردد .

 

یادآوری می کنیم جزوات بر اساس سرفصل های آموزشی اساتید بوده و تائیدیه اساتید را به همراه دارند .

 

لیست دروس و قیمت جزوات ( قیمت ها به تومان است )  :

 

ردیف

نام درس

نام استاد

تعداد صفحات

قیمت ( پرینت سیاه و سفید )

قیمت ( پرینت رنگی )

1

بیو اینسترومنت

دکتر ابراهیمیان

132

17000

21000

2

آناتومی

دکتر خاکپای

76

-

23000

3

فیزیولوژی

دکتر خاکپای

80

-

25000

4

روش تحقیق

دکتر سخاوتی

15

4500

6000

5

هوش مصنوعی

دکتر سخاوتی

32

8000

10400

 

جهت اطلاع از خرید دانشگاهی ( دستی ) نیز می توانید به آدرس ایمیل زیر پیام ارسال یا با ما تماس بگیرید :

 

farzadkhoshlahn@gmail.com

 

09144102398

 

                                   با تشکر مدیر سایت

 

ادامه مطلب
برچسب ها: [cb:post_tag_name] ،
تعداد بازدید 411 ،
آخرین ویرایش:
ادامه مطلب
داغ کن - کلوب دات کام
[cb:post_like]
[cb:post_comment_date]
[cb:post_comment_body]
[cb:post_comment_replystart]
[cb:post_comment_replyname]
[cb:post_comment_replybody]
[cb:post_comment_replyend]
[cb:post_comment_form]

نظر سنجی

»
کدام قسمت سایت بیشتر بدرد شما میخورد؟

[cb:general_list_title]

تعداد کل صفحات ( ) صفحه قبل 1 2 3

درباره سایت

<-BlogPhotoLink->

به سایت مهندسی پزشکی تبریز خوش آمدید .

پيوندهاي روزانه

آرشيو

موضوعات سایت

برچسب ها

پيوندها

صفحات جانبي

امکانات سایت

  • کل بازدید : 57,058
  • بازدید امروز :4
  • بازدید دیروز : 0
  • بازدید این ماه : 4
  • بازدید ماه قبل : 9
  • تعداد نویسندگان : 8
  • تعداد کل پست ها : 28
  • :
  • :
bio,bioelectronic,biomedical,جزوات